ADATLAP
Életem, kalandjaim
A régészetnek kevés olyan népszerű alakja van, mint Heinrich Schliemann. Alexander Stoll, Schliemann pályafutásának kiváló ismerője válogatta és állította össze a nagy kutató önéletrajzi visszapillantásaiból, naplójegyzeteiből és leveleiből e kötetet. Az írásokból kitűnik, hogy Schliemann milyennek látta saját életét és korát.A mű első része Schliemann önéletrajzát közli, melyben a későbbi tudós leírja gyermekkorát és kereskedőéveit. Az amerikai és kelet-ázsiai útinapló részletei már a „befutott" üzletember élményeiről, észrevételeiről és benyomásairól szólnak. A negyedik gyűjtésben az olvasó elé kerül Schliemann-nak 1868-tól a halálát megelőző időkig ifjúkori barátjához, Rusthoz intézett 69 levele. Az olvasó e részletekből megismerheti a kiváló emberi képességekkel megáldott kutatót, kinek tudományos eredményei talán már túlhaladottak, de jelentősége mégsem homályosult el, mert a régészet hőskorának úttörője volt. Törhetetlen akaratereje, vasszorgalommal megszerzett nyelvtudása, önfeláldozó emberszeretete és a tudomány iránti rajongása ma is példakép....