ADATLAP
Stonehenge
Négyezer évvel ezelőtt egy idegen erőszakos halált hal Ratharryn Régi Templomában és különös kincsei felbolygatják a település életét - ezek az események harangozzák be egy olyan építmény létrejöttét, melyet évszázadok óta az emberiség legcsodálatosabb vívmányai között tartunk számon. Bernard Cornwell regénye elrepít bennünket a rituálék és áldozatok kortalan, rég feledésbe merült világába, hogy hősiességből, árulásból és testvérharcból szőjön feledhetetlen történetet. Három, egymással halálos vetélkedést folytató testvér egyesíti erejét, hogy létrehozza az istenek méltó templomát. A legidősebb fivér, Lengar könyörtelen harcos, aki atyját követi Ratharryn törzsfői székében; Camaban, a számkivetett gyermek fanatikus varázslóvá emelkedik, aki megálmodja Stonehenge-t; míg Saban, a legifjabb testvér rendelkezik azzal a gyakorlati tudással, melyet a templom építése megkíván. A közös látomás egy táborba tereli a fivéreket, akik roppant gránitgyűrűt emelnek, mely nemcsak az égitestek mozgását teszi megfigyelhetővé, de egyesíti az isteneket, és egy új, csodálatos világ alapköve lesz. Saban, aki becsvágyó fivérei közt őrlődik, idővel népe igazi vezére lesz, aki nemcsak templomot épít a megváltás és újjászületés jegyében, de békét is hoz Ratharrynra....
Borcsa Ferenc véleménye:
Ez volt az első könyv, amit Cornwelltől olvastam. Nagyon lenyűgözött a stílusa. Nagyon életszerűen írja le a Stonehenge megépítését. Lenyűgözően meséli az akkori életvitelt, gondolkodásmódot és egyáltalán az egész könyv egy csodálatosan megszerkesztett mű.
Horváthné Gy. Szabina véleménye:
Szeretem a történelmi regényeket, s különösen kedves számomra mind az író, mind a könyv témája. Régóta szeretnék eljutni a Stonehenge-hez; eddig még nem adatott meg, most viszont alkalmam nyílt elolvasni, miként épülhetett.
Izgalmas történelmi regény ez, melyből kiderül, miként gondolkodhattak Kr. e. két-háromezer évvel ezelőtt az emberek. Megdöbbentő, mennyire befolyásolta őket a hitük, hogy lehetettek annyira vakbuzgók, hogy saját gyereküket áldozzák fel egy-egy istennek - akár azért, mert ez az élet rendje, akár azért, mert abban hittek, a halál többé nem létezik.
Az ókori ember tulajdonságaihoz tartozik az is, hogy elképesztő kreativitással, türelemmel tudtak dolgozni - illetve kellett is, hiszen a templom köveit nem szállíthatták, mozgathatták másként, mint saját maguk által ácsolt eszközökkel. Döbbenetes, mennyi idő kellhetett egy-egy kő kiásásához, szánra tételéhez, utaztatásához, faragásához, felállításához. Ha hibáztak, hónapokat veszítettek el.
A regény izgalmasan fejeződött be. Ezt követően a történelmi jegyzetek rántják vissza az olvasót a valóságba.
Meg kell jegyeznem a szomorú tényt, hogy rengeteg nyomdai hiba van a könyvben: hiányzó betűk (üres hellyel), egymásra nyomott karakterek. Ettől függetlenül élvezetes olvasmány Bernard Cornwell regénye.