ADATLAP
Buddha beszédei - Helikon zsebkönyvek 8.
A nagy indiai vallásalapító, Buddha élete tanítással telt gondolatait a követőjéül szegődött szerzetesek szájhagyománya őrizte meg évszázadokon át. Beszédei, amelyekből a jelen kötet válogatást közöl, csak a Kr. e. 1. században foglaltattak írásba.
Buddha szavai mindenkit megszólítva hirdetik az élet minden formájának tiszteletét és az erkölcsös, senkinek sem ártó szemlélődő-meditáló életmód fontosságát az ismétlődő újjászületések ördögi köréből való kitörésben és a nirvána elérésében. Erőszakmentességre, együttérzésre és a szeretet hatalmára alapozó tanításai segítenek megérteni a nyugalomra és a derült közönyre épülő buddhista életeszményt, miközben a szövegeken ma is átsugárzik Buddha világokat legyőzően szelíd személyisége.
Gautama Sziddhárta, vagyis Buddha a Kr. e. 65. században élt indiai herceg, aki az igazság keresésének szentelte életét. Az emberi létezés alapvető kérdéseivel való viaskodása során vált buddhává, vagyis megvilágosodottá, tanításai pedig egy új vallás alaptételeivé váltak....
W. Dóra véleménye:
Ebben a kötetben, ami több helyen rövidített, több történet szerepel, amiben Buddha (Gautama Sziddhárta) 'megmondja a tutit' - de ezt annyira fárasztóan... Valaki írta a molyon, hogy pár mondatban össze lehetne foglalni ennek a könyvnek az értelmét - és igaza van, bár gondolom a szertartások (?) során van értelme a mantraszerű mondatoknak.