ADATLAP
Kudarc
" Ezt a könyvet az összefüggések sűrű hálójában írtam. Magyarázattal - úgy érzem - azoknak tartozom, akik a regény mögött felködlő másik regényben a Sorstalanságra vélnek ráismerni. Igazuk van; de ne feledjék, hogy regényíróval állnak szemben, aki regényét regénye szereplőjévé tette: más regény az tehát ebbe a regénybe befalazva, mint szabad röptében, ahogy az olvasó megismerte. Erkölcsöm: ugyanazt a regényt élni és írni, mindenesetre változatlan. A Kudarc is ugyanarról a forrásvidékről ered, ahonnan a Sorstalanság, és ha másik ágra szakadt is, a figyelmes tekintet kijelöli azt a pontot, ahol végül egyesülni látja őket." Kertész Imre a Kudarc 1988-as megjelenése alkalmából...
Benkő Dóra véleménye:
A szerző saját életéből táplálkozott műve megalkotásakor. A regény első felében valóban megjelenik a Sorstalanág című műve beágyazva ebbe a műbe, a lágerek borzalmaira való történelmi hivatkozás, a főszereplő író, így az írói lét nehézségeit ismerhetjük meg. A második fele az 50-es évek önkényuralmáról szól, ahol hősünk egy ismeretlen környezetbe toppan, ahol mégis ismerősként mozog.