ADATLAP
A nagy indiai vallásalapító, Buddha élete tanítással telt gondolatait a követőjéül szegődött szerzetesek szájhagyománya őrizte meg évszázadokon át. Beszédei, amelyekből a jelen kötet válogatást közöl, csak a Kr. e. 1. században foglaltattak írásba.
Buddha szavai mindenkit megszólítva hirdetik az élet minden formájának tiszteletét és az erkölcsös, senkinek sem ártó szemlélődő-meditáló életmód fontosságát az ismétlődő újjászületések ördögi köréből való kitörésben és a nirvána elérésében. Erőszakmentességre, együttérzésre és a szeretet hatalmára alapozó tanításai segítenek megérteni a nyugalomra és a derült közönyre épülő buddhista életeszményt, miközben a szövegeken ma is átsugárzik Buddha világokat legyőzően szelíd személyisége.
Gautama Sziddhárta, vagyis Buddha a Kr. e. 65. században élt indiai herceg, aki az igazság keresésének szentelte életét. Az emberi létezés alapvető kérdéseivel való viaskodása során vált buddhává, vagyis megvilágosodottá, tanításai pedig egy új vallás alaptételeivé váltak....
Rentka László véleménye:
Gautama Sziddhárta válogatott beszédeiben a "Tan" nem is annyira hitvallást, mint inkább életfilozófiát takar (amely sok más keleti "vallás" sajátossága). Természetesen felmerülnek "dogmatikus" elemek a Tan megfogalmazásakor (a sok "kántálós" ismétlés, csak a "Tan" az egyetlen járható út stb.), de ezekben a válogatott beszédekben szerencsére nem ezeken van a fő hangsúly. Nem véletlen, hogy sok "spirituális" irányzat (pl. Eckhart Tolle-féle "A most hatalma", ill. egyéb New Age-es tanítások), vagy a modern pszichológiai irányzatok (pl. a Kabat-Zinn-féle "mindfulness", a Hawkins-féle "elengedés-technika", "slow"-mozgalmak stb.) nyúlnak vissza "a Buddha" tanításaihoz, mert a mai kor embere is ugyanazzal a problémával áll szemben, mint 2500 évvel ezelőtt ez az egykoron gazdag indiai herceg: az élet hiábavalósága, mulandósága; az elme alkotta kötöttségek; "testi" örömök, vágyak és a "lelki" béke, nyugalom között feszülő ellentét stb. Mindezekre a Gótama remete által adott frappáns válaszok, példázatok számomra egy megnyugtató, egyetemes igazságra mutatnak rá - hogy ez mi, azt ki-ki döntse el maga a könyv elolvasásakor!

"Vaccsha, a Beérkezettnek nem szokása, hogy elméleteket állítson fel."

"Az egészség a legfőbb kincs, a kialvás a fő öröm, nyolcágú út a legszentebb, az örök üdvhöz ez vezet."