ADATLAP
Nevelés és társadalom
Ebben a kötetben jelennek meg első ízben magyar nyelven Robert Owen válogatott művei. Kötetünk teljes egészében tartalmazza Owen egyik fő művét, "A társadalom új szemléleté"-t. Owen az elsők egyike, akik gyakorlatban valósították meg a tanítás, a testnevelés és a termelőmunka egyesítését....
Oláh Rita véleménye:
Alighanem ez volt a legnehezebb feladat a kihívások közül. Olyan írót, találni, aki O:R vagy R.O monogrammú. Először a könyvtárban próbálkoztam, ott a betűk szerinti rendezésnél nem találtam ilyet, és segíteni se tudtak. Majd egy könyvesboltos rokonom segített, ahol két választási lehetőségre akadtam. Oláh Róbert Szénlepke és ez. Ő felvilágosítást is tudott adni, hogy ez egy utópisztikus gondolkodó írása. Ezt választottam.
Az elején tetszett, aztán unalmas lett, mert folyvást azt az egy elvét hangoztatta. A végére újra egy kis szín került belé. Igaz ma már részben túlhaladott ez a gondolkodás, mert többet tudunk a pszichológiáról, emberi viselkedéstanról, meg mert a fejlett világban nagy jólétben élnek az emberek.
Az alapelv, hogy genetikánk és környezetünk befolyásolja tetteinket, ezért bűneinkért nem vagyunk felelősek, jellemzi az én gondolkodásmódomat is, de azért én feltételezem, valamennyi döntési szabadságunk azért van. Aztán vannak olyan megfontolások, ami mai tudásom alapján már más megvilágításba kerülnek. Pl. büntetés és dicséret mellőzése. Hiszen tudjuk a pozitív megerősítések nagyon fontosak az életben, ezt a modern pszichológia már bebizonyította, mint ahogy azt is mennyire fontos a szülőkhöz való kötődés, és az anyánál a helye a gyereknek, szemben Owen elképzelésével.
Azért az ő korában haladó irányt képviselt, és elvei jófelé haladását bizonyítja a New Larki telep kezdeti sikerei. Sőtt a ma működő nyugdíjrendszer alapelveit is leírja benne.
A mai környezeti problémákkal küzdő bolygónkon viszont teljességgel elképzelhetetlen az a kijelentése, hogy ezerszer ennyi embert is könnyen el tudunk látni, és hogy a termelés a végtelenségig fokozható.
Az utópikus volta ellenére elgondolkozhatunk azon, hogy mai társadalmunk berendezkedése is hagy sok kivetnivalót.