ADATLAP
Kilencvenhárom
A nagy romantikus kései regénye (1873) a francia forradalom epikus körképébe ágyazott megrázó, egyéni dráma. Egy eszmei csatákban edzett aggastyán történelmi látomása, visszapillantás, szinte nemzeti önvizsgálat Franciaország új vajúdásának, a párizsi Kommünnek kihunyó fényénél. Hőseivel az Újkor sorsfordulóján, 1793-ban találkozunk, amikor végső csatára készül a hűbéri és polgári rend, a burzsoá és plebejus eszmény, az ellenforradalmi Vendée és a forradalmi Párizs, és egy-egy szereplőben a szív és a kötelesség. Az elmélkedéseiben is izgalmas, nagy lélegzetű, hugói próza emelkedett szintézist teremt az összecsapó erők viszontagságos kavargásából, melyben hiába Lantenac márki és az ellenforradalom nagy rettenetessége, mert szembeszáll vele a diadalmas forradalom rettentő nagysága, és csatájuk zajából mind tisztábban hallatszanak ki a történelmi igazságok útját járó forradalom döngő léptei....
Molnárné Szabó Zsuzsanna Babi véleménye:
Egy nagyon szép könyv annak, aki szereti a történelemmel körbeszőtt könyveket. Victor Hugo- tól megszokott stílusban, gyönyörű leírásokkal. Megrázó volt számomra az akkori kegyetlen világ. Háború, kivégzések, kínzások, amelyek nem kíméltek senkit. Nem könnyű olvasmány, de igazán korhű bepillantást nyerhetünk a francia forradalom eseményeibe.
Tótin Viktória véleménye:
1793-ban még javában dúlt a francia forradalom. Németország támogatta a köztársaságpáriakat, az angolok a királypárti felkelőket, miközben Párizsban a belviszályok nehezítették az ország gazdaságát. Drasztikus inflációt idéztek elő az ügyeskedők, az árufelhalmozással a kereskedők, s a nagy káoszban egyes családok tönkre mentek, elpusztultak, s egyesek meggazdagodtak. Emberek keserű sorsán keresztül ismerhetjük meg a francia forradalom kemény, könyörtelen évét.
Gauvain: „– (...) Szerintem a forradalmat egy szempontból kell elbírálni, és ez a felelőtlenség szempontja. Senki se ártatlan, senki se bűnös. (...) A fölingerelt birka a fogát vicsorítja, mire az oroszlánok ráordítanak: „Hitszegő!" – és fölfalják. Amint ezt elvégezték, egymással marakodnak."

U.i.: Kárpátaljai magyar szemmel: Ez a regény kísérteties leírása a mai ukrán helyzetnek. Meglátásom szerint, Ukrajna ma ott tart, mint Franciaország 1793-ban. A költségvetési hiányból fakadóan polgárháború lett, megbuktatták a regnáló elnököt, s majd tovább folytatódtak a belviszályok két nagyhatalom szembenállásának köszönhetően. Amiből egyesek szépen profitálnak, s egyesek elpusztulnak. Az itt élő nép meg csak szenved...