ADATLAP
Gyökerek 2008
A barcsi Dráva Múzeum Gyökerek című honismereti folyóirata 1992 és 1994 között 4 alkalommal látott napvilágot, majd 9 év szünet után ugyanezzel a címmel évkönyv, vegyes tanulmánykötet formájában jelentet újra meg. A tanulmánykötetben 2003 és 2010 között minden évben vegyes témájú, főként helytörténeti és néprajzi írások jelentek meg, de helyet kaptak régészeti, természettudományi, muzeológiai és szociológiai irányú tanulmányok és közlemények is. A Gyökerek szerkesztője 1992-1994 közt Orzsi Zoltán, 2003-2010 közt Mészáros Ádám volt....
Otártics Andrea véleménye:
Azért választottam a barcsi Dráva Múzeum Gyökerek kötetét, mert a szüleim is közreműködtek a Csehszlovákiába (1968) vitt barcsi katonák visszaemlékezéseiről írt tanulmányban. Nagyon örülök, hogy elolvastam, mert most jöttem rá, hogy mennyi mindent nem tudok róluk és a tágabb családom múltjáról. Sok érdekességet tudtam meg Barcsról, az „Amerikás” kivándorlók sorsáról, a felvidéki magyarok Barcsra és környékére való betelepítéséről és körülményeiről, illetve a polgári művelődésről. Köszönet a barcsi Dráva Múzeum munkatársainak, hogy nem hagyják elveszni a múltunkat.