ADATLAP
K. dosszié
A K. dosszié „önéletrajz két hangra”: regényes párbeszéd Kertész Imre életéről – szüleiről, szerelmeiről –, pályájáról – a szellemi szabadság kivívásáról – és arról, hogyan függ össze a saját élete hőseinek sorsával, az élet az irodalommal.
E páratlanul személyes könyvből megtudhatjuk, e kettő szétválasztása nem is olyan egyértelmű. Meddig valóság és honnan fikció? Szolgálhat-e az irodalom tárgyául az egyénileg megélt borzalom és boldogság, és mennyiben tartozik ez az „egyéni” mindnyájunkra, akik olvasunk – akik őt olvassuk? Milyen korban nőtt fel, milyen másikban lett íróvá? Mennyiben befolyásolták e korok és légkörök műveit, mennyi szivárgott be mindebből regényeibe, novelláiba, nem is beszélve a főhősök vonásairól: Köves Gyuriéról, az Öregéről vagy K.-éről.
„Egészében véve, én a derű pártján állok” – mondja az író. Ez a derű hatja át a K. dossziét, amely ugyanolyan „botrányos”, mint Kertész Imre egész életműve....
Kovácsné Németh Nóra véleménye:
Kertész Imre ezen regényében az író Hafner Zoltán nevű barátjával folytatott beszélgetését veti papírra egy riportregény formájában. Kertész életéről és műveiről szóló kérdésekre ad feleletet a Nobel - díjas író. A műből sokat megtudunk Kertész gyerekkoráról, fiatalkoráról, s a műveiről. A lágerben történtek mindig csak érintőlegesen jelennek meg (erről bővebben ugyanis a Sorstalanság című regényében olvashatunk). Ez a mű igazából egy kiegészítés Kertész Imre eddig megjelent munkáihoz.
Nekem sem a műfaj, sem a téma nem tetszett igazán, nem kötött le túlzottan, sokszor untatott is. Terjedelmében rövid, így viszonylag hamar a mű végére jutottam.
Benkő Dóra véleménye:
Aki olvasott már Kertész művet tudja, hogy regényei, novellái önéletrajzi ihletésűek, saját megélt "történeteiből" táplálkozik, főhősei a fikció és az önéletrajzi mű határán léteznek. A 2006-ban készült riport kötetet elolvasva a bibliográfiai elemeken túl, számos művébe kapunk betekintést, "értelmezést" és azokról, akik hatottak irodalmi munkásságára.
Ámbár kerek és egész, szerettem volna még még tovább olvasni.
Szabó Rita Zsuzsa véleménye:
Kertész Imre önéletrajza, párbeszédes formában. Érdekes megoldás!
Kérdezik felel.. Ha akar, ha nem hát nem teszi, vagy visszakérdez!
Többet tudok meg ezekből a könyvekből az identitásról, az önképről, az id-ről az ego-ról és a szuperegó-ról, mint bármilyen pszicholóügiai témájú könyvből.
Továbbra sem az eseteim ezek a könyvek, de egyetlen másodpercig sem bánom, hogy olvasom őket. Mindenkinek kellene!