Sebestyén Lilla új könyvet vett fel!
Sebestyén
Lilla
2021-02-04 09:31:54
Metro 2034
Az apokalipszis után játszódik a moszkvai metróban, ahol még cirka 10 ezer ember életben maradt, mivel oda nem jutott be a sugárzás. ...

Sebestyén Lilla új könyvet vett fel!
Sebestyén
Lilla
2021-02-04 09:31:05
Kilencvenhárom
A nagy romantikus kései regénye (1873) a francia forradalom epikus körképébe ágyazott megrázó, egyéni dráma. Egy eszmei csatákban edzett aggastyán történelmi látomása, visszapillantás, szinte nemzeti önvizsgálat Franciaország új vajúdásának, a párizsi Kommünnek kihunyó fényénél. Hőseivel az Újkor sorsfordulóján, 1793-ban találkozunk, amikor végső csatára készül a hűbéri és polgári rend, a burzsoá és plebejus eszmény, az ellenforradalmi Vendée és a forradalmi Párizs, és egy-egy szereplőben a szív és a kötelesség. Az elmélkedéseiben is izgalmas, nagy lélegzetű, hugói próza emelkedett szintézist teremt az összecsapó erők viszontagságos kavargásából, melyben hiába Lantenac márki és az ellenforradalom nagy rettenetessége, mert szembeszáll vele a diadalmas forradalom rettentő nagysága, és csatájuk zajából mind tisztábban hallatszanak ki a történelmi igazságok útját járó forradalom döngő léptei. ...

Sebestyén Lilla új könyvet vett fel!
Sebestyén
Lilla
2021-02-04 09:29:53
A nevető ember
A nevető ember (1869) minden eddigi művénél erősebben magán viseli az író ellentétekből összerakott és ellentéteket hajszoló természetének bélyegét. Írásmódjában naturalista és fantasztikusan túlzott részletek váltakoznak; alakjait a testi rútság vagy nyomorékság és a lelki nagyság, a keserű embergyűlölet és önfeláldozó jóság, a rang, a vagyon, a szépség csúcsait beszennyező perverzitás ellentéteire építi föl. 1690. január hava egyik dermesztő napján a portlandi öbölben egy bárkában különböző nemzetiségű emberek pakolnak be. Közöttük van egy tízévesforma fiú is. Mikor mindent bepakolnak, egyenként be is szállnak. Hirtelen, mielőtt a gyerek is beszállna, a felnőttek elvágják a rögzítő köteleket - a bárka elindul, a fiú a parton marad. A tengeren azonban utoléri őket a végzet: hóviharba kerülnek. Mielőtt mindannyian elpusztulnak, megbánják bűneiket. A Doktor minden eddigi rossz cselekedetüket leí ...

Sebestyén Lilla új könyvet vett fel!
Sebestyén
Lilla
2021-02-04 09:26:57
Vaják - The Witcher - Viharidő
Ríviai Geralt, a vaják, egyike azoknak, akik képesek legyőzni az embereket fenyegető szörnyetegeket. Feladatában varázsjelek, főzetek és a vajákok büszkesége segíti - valamint egy acél és egy ezüst kard.
Amikor egyik megbízatása balul sül el, Geralt elveszíti kardjait. Vissza kell szereznie a különleges fegyvereket, mert boszorkánymesterek szőnek ellene ármányokat, és az egész világban sötét fellegek gyülekeznek.
Közeleg a vihar... ...

Sebestyén Lilla új könyvet vett fel!
Sebestyén
Lilla
2021-02-04 09:23:48
A szerelem metafizikája
Schopenhauernek ez a világhírű tanulmánya 1844-ben jelent meg először, főműve, A világ mint akarat és képzet kiegészítő kötetének 44. fejezeteként.
Minden szerelmi játéknak, akár vígjáték, akár tragédia, a végső célja valóban fontosabb minden más célnál az emberi életben, és éppen ezért teljesen méltó arra a mélységes komolyságra, amellyel ki-ki feléje tör. Nem kisebb dolog ugyanis az, amit ez a játék eldönt, mint a legközelebbi nemzedék összetétele. ...