ADATLAP
Ördögszekér
A regény Báthory Anna tragikus sorsát jeleníti meg, ennek egyik mozzanata a két testvér, Báthory Gábor és Báthory Anna szerelmének megindító tematizálása. Makkai érdekes fordulattal a bűnös szerelemben vergődő Báthory Anna szívét Bethlen Gábor felé fordítja, egyszersmind a romlott, züllött életből az igazi, megtisztító erejű érzelmet rajzolja meg, csakhogy ennek bukását is, mert a „boszorkánynak” bűnhődnie kell. Anna sorsának háttereként megismerkedhetünk Báthory fejedelemségének történetével. Az erkölcsi felemelkedés útjának nagyszerű megrajzolása mellett a regény a Báthoryak korának színes, megkapó rajza, melyben nemcsak a főszereplők, de a mellékalakok is erőteljes alakítói sorsuknak...
Miseta Ildikó véleménye:
Nagyon szeretem a történeti regényeket, és Makkai Sándor nagyon izgalmasan, olvasmányosan tárja az olvasó elé a Báthory fivérek életét. A fiatalon árván maradt Gábor és Anna nagybátyjukhoz kerülvén úri nevelésben részesülnek és ritka szimbiózisban élik életüket. Sorsuk mégis külön utakon kell, hogy folytatódjon melynek oka nem más, hogy Anna női testbe született férfi. Anna tévelygései lassan a népi hiedelmek felé terelik és lassan boszorkánnyá érik: az állatok és emberek kínzása élvezettel tölti el, szépsége miatt öngyilkosok lesznek parasztlegények. Később úri boszorkány lesz a kastélyban lakó Báthory Erzsébet és Imrefiné hatására. Tévelygései Bethlen Gábor iránt érzett őszinte és tiszta szerelme hatására megszűnnének, ám az viszonzatlan marad. Eközben Báthory Gábor is a bűn szerelmese lesz, őt az emberek érzelmi manipulációja helyett a hatalomvágy űzi egészen Erdély trónjáig. Uralkodóként azonban elvakult és duhaj egészen 5 évvel későbbi meggyilkolásáig. A regény vége Anna lelkének elkárhozását mutatja be, ahogy kétszer is férjhez megy és tönkretesz rengeteg férfit. Sorsa dicstelen neki is, a regény végén bolyong a világban. Makkai Sándor írásmódja nagyon lebilincselő, biztos, hogy keresek még tőle regényt...