ADATLAP
A halál kilovagolt Perzsiából - Válogatott írások
"Ha volt s marad >>ködlovagja<< a hetvenes-nyolcvanas években kibontakozó irodalmunknak, Hajnóczy Péter mindannyiuk közül az élen fog maradni." Mondotta róla a ravatala előtt búcsúztatója első mondatában idősebb pályatársa, Mészöly Miklós. Harminckilenc éves korában halt meg, a hatvanas évek elején kezdett el írni, de csak 1970-ben jelent meg nyomtatásban először, majd néhány esztendő leforgása alatt négy karcsú elbeszélés-kötete (A fűtő, 1975; M, 1977; A halál kilovagolt Perzsiából, 1979; Jézus menyasszonya, 1981) látott napvilágot, amelyek a személyét körülvevő hivatalos gyanakvás el-lenére az új magyar próza élvonalába emelték. Olyan korban élt, amelyben "a jogokat formálisan elismerték, miközben azok érvényesülését lehetetlenné tették. Írói világát azonban nem a kritikai él jellemezte, hanem e tragikus ellentmondás mély, ontologikus élménye."(Reményi József Tamás)...
Müller Judit véleménye:
Önéletrajzi ihletésű könyv, melyben egy alkoholbeteg kínjai tárulnak elénk. A főhős belső vívódásai megmutatják a függőség lelki és fizikai tüneteit, az író vívódását, ahogy egyszerre szeretne megfelelni a világ és saját maga belső elvárásainak. Zseniálisan ábrázolja a szenvedélybetegek precízen működő önfelmentő mechanizmusait, a felelősség folyamatos hárítását.