ADATLAP
A hegyi beszéd
A szerző könyve a hegyi beszéd értelmezését nem pusztán biblikus megközelítésben tárja az Olvasó elé, hanem rámutat Jézus mondásainak erkölcsi, emellett krisztológiai, egyháztani és lelkiségi vonatkozásaira is. Bemutatja az ókortól kezdve napjainkig írt kommentárok, értelmezések sokféleségét, ugyanakkor kifejti, mely irányelvek mérvadók a ma embere számára. Arra hívja fel a figyelmet, hogy az Evangélium szövegeinek bárminemű értelmezésekor ne feledjük, hogy létrejöttük hosszú áthagyományozási folyamat eredménye, mely Jézus működésétől, az apostoli igehirdetésen keresztül, az evangélisták írói (szerkesztői) tevékenységéig húzódik. A hegyi beszédre alkalmazva mindez azt jelenti: a beszédben található mondások Jézus igehirdetéséből valók, de a beszéd végső formáját maga az evangélista alakította ki....
Nagy Kornélia véleménye:
Ez a kategória még mindig gondot okoz, mert az iskolai kötelező olvasmányokat elolvastam, mikor kellett. Ezért döntöttem úgy, hogy idén olyan könyvet választok, mely felnőtt tanulmányaimban ajánlott. Így került a kezembe Kocsis Imre könyve a hegyi beszéd elemzéséről. Magával ragadóan érdekesnek találtam a szerző eszmefuttatását, és a szöveg magyarázatának sokoldalúságát. Ilyen típusú értelmezést korábban még nem olvastam, így különösen örülök, hogy ez a könyv is az olvasólistám része lett.