ADATLAP
A lebegő fiú
Raphael, a történet narrátora, különleges képességgel van megáldva: repülni tud. Hirtelen feltámadó repülési ingereivel szemben tehetetlen: a legkisebb emóció, felindulás hatására nyomban a levegőbe emelkedik. „A tapasztalat és a józan ész arra int, hogy ezt a legapróbb részletekig hiteles történetet regénynek fogják nézni. Lesz, aki a repülésben az ihlettől elragadtatott alkotóművész jelképét látja, mint ahogy szívesen mondogatják a költőkről: a fellegekben járnak; mások , vájtfülűek, vagy olyanok, akik rosszul érzik magukat a bőrükben, finom célzást vagy éppenséggel – miért ne? – szexuális szimbólumot fedeznek fel benne, de valamennyien tévednek majd, és ez nem is lehet másképp. Csak azok értik majd, miről beszélek, akik maguk is repülnek: sajnos, ők éppolyan jól tudják, mint én, hogy ezen nincs mit megérteni, számukra ez a könyv arra lesz csak jó, hogy újból átéljék a keserű, közös sorsot” – vallja elöljáróban a repülő fiú....
Horváth Anita véleménye:
Elolvasás után kicsit fura, hogy a varázslatos kategóriába soroltam a történetet, mert az egész könyv hangulatából az árad, mintha egy igazi fiú emlékeit olvasnám.
Raphaelnek van egy különleges tulajdonsága, tud repülni. Számára ez olyan természetes volt eleinte, mint másnak az, hogy tud járni. De egy idő után rájön, hogy a család többi tagja nincsen ennek a tudásnak a birtokában, mi több titkolnia kell, hiszen a "földönjárók" nem is hisznek abban, hogy az ember képes a repülésre.
Ez a tudás magányossá teszi a fiút, annak ellenére, hogy rájön nincsen egyedül. A "földönjárók" egy teljesen másik faj a szemében, hogyan is tudna közel kerülni hozzájuk, de a hozzá hasonlókkal is csak a repülés képessége köti össze.
Ami a leginkább lehangolt végig az olvasás közben, hogy gyermekkori álmaimmal szöges ellentétben (amiben a repülés mindig örömteli élmény volt) ebben a könyvben szinte magával hordozta ez a képesség a boldogtalanságot.
A vége mégis inkább a happy end felé hajlik, mert ugyan Raphael magánya nem oldódik, de végre képes szégyenkezés nélkül elfogadni saját magát.
Sulik Barbara véleménye:
Egy fiú, aki különös képességekkel rendelkezik, nem elemelkedik a földtől, lebeg, hanem repül. A szó szoros értelmében. Kétségek és kétségbeesések a különlegesség, egyediség közötti belső harc, belső monológ könyve.