ADATLAP
A pásztói plébánia története
Pásztó 1993-ig az Egri Főegyházmegyéhez tartozott. Ekkor II. János Pál pápa Hungarorum gens apostoli rendelkezése következtében – mivel Nógrád megye területén van – a Váci Egyházmegyéhez került. A plébánia történetével érintőlegesen korábban már többen foglalkoztak. Az eddigi irodalom azonban vagy a város vagy a helyi ciszterci apátság történetét dolgozta fel, és mintegy mellékesen tárgyalta a plébánia történetét. Meg kell említeni Békefi Remig, Badál Ede Álmos és Rajeczky Benjamin ciszterci szerzetesek, Soós Imre érseki levéltáros, Vass József, iskolaigazgató, Matuszka Mihály plébános és Hausel Sándor levéltáros munkáit valamint Valter Ilona régészeti feltárásait.

A kiadott szakirodalmon és a plébániai levéltár anyagán kívül az Egri Főegyházmegyei Levéltár, a Nógrád Megyei Levéltár, a Heves Megyei Levéltár, a Magyar Országos Levéltár, az Új Magyar Központi Levéltár valamint a zirci apátság és a környező plébániák levéltáraiban fellelhető dokumentumokat is feldolgozta a szerző. Ez az összegyűjtött forrásanyag – a segédpüspök saját bevallása szerint – a mostani munkánál terjedelmesebb könyv megírását is lehetővé teszi, ezért később talán a jelenleginél bővebb kiadás is elkészíthető lesz, noha a mű terjedelme így is 224 oldalt tesz ki.

Pásztó idén ünnepelte várossá nyilvánításának hatszázadik évfordulóját. Varga Lajos ezzel a munkával kívánt hozzájárulni e jubileum méltó megünnepléséhez. A könyv a JEL Könyvkiadó gondozásában jelent meg, megjelenését Pásztó Város Önkormányzata és a Nógrád Megyei Közgyűlés támogatta....