ADATLAP
A sátán Gorajban
A rítusok és babonák, hitek és hiedelmek homályában botorkáló, megnyomorított és megtizedelt goraji zsidók között egy eretnek szekta támad, amely azt hirdeti, hogy a Messiás még abban az évben, vagyis 1665-ben elröpíti őket az Ígéret Földjére. Goraj népe vándor kabbalisták és próféták játékszerévé válik, és amikor az ígért csoda elmarad, értelmét veszti minden kötöttség, minden erkölcs – Gorajban szodomai állapotok uralkodnak el.
A szerző szikár, tényközlő modorban, etnográfiai pontossággal és lélektani, pszichopatológiai hitelességgel beszéli el az eseményeket – de a történet, éppen szűkszavúsága révén, messze túlnő önmagán: prózai költemény az esendő emberiség szomorú meghibbanásairól, az üdvözülés utáni vágy kanyargós útjairól....
Sári Csaba véleménye:
Egy 17. századi lengyel zsidó községbe enged betekintést az író, vagyis bemutatja az előzményeit annak a legendának, hogy egy zsidó asszonyt egy dibuk szállt meg. Hogyan dúlja fel a falut egy hamis próféta, aki csodát ígér, és megenged szinte bármit.