ADATLAP
Az élet álom
A remekművekkel nagyon sok a gond.
Miközben az ember meg-megriad a nehézségektől, újra és újra rájön: csak ezekkel érdemes foglalkozni. Calderón: Az élet álom című remeke 1635-ös megírása óta állja a változó idők megfejtőinek nem szűnő ostromát. Apró-cseprő ruházkodásbeli, viselkedési és egyéb konvenciók ezt a különös művet sem kényszerítik ilyen vagy olyan kötelező megoldásokra. Ennél sokkal lényegesebb filozófiai, erkölcsi, történeti összefüggéseken kell eltűnődnie a művet érteni és megszeretni vágyóknak. Hogy afféle agnosztikus filozófiai programdarabnak íródott volna – meglehet. De biztosan többet jelenthetett már megírása pillanatában is és egészen bizonyosan sokkal többet jelent ma, 370 év elteltével.
Magányos, rendkívüli nehézségekkel, tragikus végzetszerűségekkel küzdő – a modern kor emberét megszégyenítően nyílt szenvedélyű alakok Calderón drámájának szereplői.
A mi korunk nem mindig lélekemelő tanulságait, nem okvetlenül bíztató jövőképét élik meg, élik át; a mi kérdéseinket teszik föl és hagyják bizonytalan megválaszolatlanságban.
Hogy álombéli-e, valóságos-e életünk? Látszat-e minden tettünk, becsvágyunk, sikereing (sic!) és kudarcaink? Mit érünk el az életünkben, ha egyáltalán elérünk valamit? Igazi-e a tűnékeny boldogság, ha egyáltalán megadatik, vagy csak egy pillanat elillanó mámora? Sorolhatnánk a kérdéseket, melyre a mű hősei nem kapnak megnyugtató választ.
És mi?
Kedves nézők! Kinek-kinek a saját válaszait kell megkeresnie Az élet álom című műben. A darab több évszázados sikere éppen ebben a keresésre sarkalásban rejlik....
Rácz Alexandra véleménye:
Világirodalom vizsga egyik kötelezője, nehezen és félve álltam neki és a kezdeti nehézségek után belejöttem. Élvezhető mű, érdekes alapfelvetés, hogy az élet vajon csak álom. A vége túl kiszámítható volt, sajnos ettől kicsit limonádévá változott. Azért megérte egyszer elolvasni. Segismundo fejlődése példa lehetne a ma emberének.
Petró Viktória véleménye:
„Aki él, mind álmodik.”

Nem volt rossz történet, annak ellenére, hogy dráma tetszett. A vége kiszámítható volt számomra, így kevésbé volt meglepő számomra. A rosszból jó lesz, a szerelmesek végül egymáséi lehetnek… Egyszer elolvasható mű.