ADATLAP
Bevezetés a Katolikus Egyház történetébe
Az ​Egyház története az evilági történelemben foglal helyet. Ezért megközelítése lehetséges a politikatörténet, a kultúrtörténet és más területek részéről. Ezek a szempontok mind helyet kell, hogy kapjanak az egyháztörténelem írásában. Ebből is látszik, hogy ez a teológiai tárgy nagyon összetett. Sok apró részből épül fel a tudomány egésze. Az egyháztörténelemnek mégis a legérdekesebb része az egyház belső élete. Ez pedig a kinyilatkoztatásból, annak a megfogalmazásából, a keresztény életeszmény, erkölcsi felfogás és lelkiség történetét jelenti. Ez a gondolkodásmód, szellemiség, a keresztény ember életén keresztül hatással van a társadalomra. Az elmondottak alapján két folyamatról van szó: a társadalomnak az egyházra való hatásáról és az egyháznak a társadalomra való hatásáról, mely belülről, az egyház lényegéből indul ki. Ez utóbbi azonban mégsem jelenti azt, hogy az egyház politikai hatalmat akar magának szerezni....
Nagy Kornélia véleménye:
Tulajdonképpen tankönyvként fedeztem fel ezt a kötetet. Épp ezért nem egyszerre, hanem vizsgáról-vizsgára olvastam végig. Nagyon érdekesnek találtam az Egyház történetét, olvasmányos és tanulható stílusban megfogalmazva. Arra indított a könyv, hogy egy-egy különösen érdekes részletnek pontosabban is utánajárjak majd.