ADATLAP
Bevezetés a queer-elméletbe
Jagose hiánypótló munkája a "queer" szó újrafelhasználásának és egy mozgalom politikai eszköztárába való bekerülésének útját járja végig. A könyv egyfajta mozgalom-történet: a homofóbia elleni stratégiák története. A magyarországi politikai diskurzus bővülésével talán a magyar nyelvben is kialakul a queer megfelelőjeként egy hasonló identitáspolitika-utániságot kifejező, a meleg és leszbikus kategóriától politikailag elkülönböződő szó. Intézményesen a queer-elméletet legtöbbször a leszbikus- és meleg-stúdiumokkal kapcsolják össze, de analitikus keretébe tartoznak többek között a transzvesztitizmus, a hermafroditizmus vagy a társadalmi nemet korrigáló műtét kérdései is....
Ritter Márta véleménye:
A Baloldali feminizmus, baloldal és feminizmus című konferenciára alapoztam evvel a könyvvel. Nagyon jó kis összefoglaló a homofil mozgalmaktól a meleg felszabadítási mozgalmakon és a leszbikus feminizmuson át a queerig. Megtudhatjuk, mi melegség eszencialista és konstruktivista megközelítése, mit jelent az etnikai modell és az identitáspolitika ebben a közegben.