ADATLAP
César Birotteau nagysága és bukása
A César Birotteau kivételes helyet foglal el az Emberi Színjáték nagy regényei között. Mikor Balzacot erkölcstelenséggel vádolták aggálytalan, becstelen hősei nem éppen épületes történetei miatt, főképp César Birotteau jellemére és történetére hivatkozott. Ez az egyszerű illatszer-kereskedő és sok becsületes barátja és rokona bizonyította, hogy a tisztesség és a becsületesség a Restauráció züllött korában is lehetséges. Birotteau szégyenletes csődje után sem veszti fel a fejét, az élete további éveiben szívósan dolgozik jó híre visszaszerzésén....
Tótin Viktória véleménye:
Honoré de Balzac számomra a mumus. Több könyvét is elkezdetem, de ez volt az első, amit végigolvastam, köszönhetően a kihívásnak. Nehezen értem a végére, s bármennyire is próbálom, nem tudom megmagyarázni, miért. A története, hogy egy árva fiúból lett gazdag kereskedő hogyan került csődbe, majd példás viselkedéssel és rengeteg munkával, hogyan rehabilitálta magát, aminek örömébe belehalt, igazán érdekes, megkapó. Talán ahogyan Balzac minden érzelmet, körülményt szinte szájbarágósan leír, talán ez számomra a zavaró. Minden apró cseprő dolgot hosszan magyaráz, mindenkit szinte születésétől kezdve bemutat, mire valaki ismertetésének a végére érek, márt elfelejtem, hogyan, s miért került szóba. Az író hihetetlen műveltsége, tárgyi tudása, ismerete minden gondolatában tükröződik, a saját műveletlenségem hibája az, hogy mindez megakaszt az olvasásban, a mű teljes élvezetében. A regény – számomra – nem túl olvasmányos, de szinte minden oldala tartalmaz igazi magvas és örökbecsű gondolatot. A mai, gazdaság-centrikus világunkban példaértékűnek mondanám.
„Minden közintézmény hatóereje attól függ, milyen érzelmeket és milyen gondolatokat fűznek hozzá az emberek.
Ha egy népben nincs többé vallásos érzés, sem bármiféle hit, ha már a korai nevelés megtöri az értékek egybekapcsoló erőit s könyörtelen elemzésre szoktatja a gyermekeket, akkor felbomlik a nemzet, mivel csupán az anyagi érdek ocsmány köteléke és a jól felfogott önzés kultuszának parancsai tartják össze."