ADATLAP
Csókolom a kezét
Szegedy-Maszák Marianne szülei, Hanna és Aladár Budapesten szerettek egymásba 1940-ben. Apja pályája felfelé ívelt a külügyminisztériumban harcos antifasisztaként éppen tárgyalásokat folytatott a Szövetségesekkel, amikor letartóztatták és Dachauba deportálták. Édesanyja Weiss Manfréd, a híres csepeli gyáralapító unokájaként sokáig élvezhette az asszimilálódott zsidó iparbáró családjának fényűző, nyugalmas életét, mígnem az egyre erősödő antiszemitizmus, majd a német megszállás halálos veszélybe sodorta mindnyájukat. Egy Heinrich Himmlerrel kötött titkos alkunak köszönhetően minden vagyonukért cserébe szabadon távozhattak végül a semleges Portugáliába. Hanna és Aladár két évig semmit nem tudtak egymásról, szerelmük mégis kiállta az idő és a történelem próbáját. A háború lezárulta után, 1945-ben házasodtak össze Budapesten, ahonnan rögtön tovább is indultak Washingtonba, ahol Aladár megbízott követeként tevékenykedett. Ám amikor itthon valósággá vált a kommunista hatalomátvétel rémképe, Aladár lemondott tisztségéről, és emigránsként az Államokban maradt a feleségével. Leányuk a szülei által írt leveleket, memoárokat és családi emlékeket segítségül hívva meséli el történetüket, mely összefonódott Magyarország történelmével.
Szegedy-Maszák Marianne 1955-ben született Washingtonban. Publikált többek között a The New York Times Magazine, az Esquire, a The New Republic, a Newsweek, a Los Angeles Times, a Bulletin of the Atomic Scientists és Psychology Today című folyóiratokban. Dolgozott riporterként a New York Postnak, szerkesztője volt a Congressional Quarterly című lapnak, és tanított újságírást az American Universityn. Újságírói munkáiért számos díjat kapott többek között az Amerikai Pszichoanalitikai Társaságtól és a National Mental Health Associationtől. A szülei történetét feldolgozó dokumentumkötet az első könyve.....
Kovács Erika véleménye:
Nagyon megfogott a könyv borítója a régi fényképpel és a régies betűtípussal .... A címe alapján egy kedves szerelmi történetre, családregényre számítottam, de sokkal több ez a könyv. A Weiss család történetén kívül egy nagyon jó korrajzot Magyarországról a második világháború előtti,alatti és utáni időkben. ( Náci, orosz megszállás, zsidóság sorsa stb.)
Németh Zsófia véleménye:
Ez a regény - amennyire csak a szerzőtől telik - tárgyilagos, sokrétű és hiteles információt tartalmaz, és tulajdonképpen egy történelmi korszakot, egy politikai érát mutat be a Weiss, a Kornfeld, a Chorin, illetve a Szegedy-Maszák család életén keresztül, akik a második világháború előtt az ország élén álltak, és meghatározó szerepet töltöttek be a politikai és a gazdasági életben egyaránt. Itt a történelmi szféra tehát nem csupán holmi aláfestő zeneként szolgál, mely megteremti a hangulatot két szerelmes összeborulásához, sokkal inkább Kornfeld Hanna és Szegedy-Maszák Aladár gyöngéd kapcsolata szolgál nekünk olvasóknak sorvezetőül, hogy eligazodjunk ebben a cseppet sem könnyen emészthető korszakban, és az ő történetükön keresztül megértsük azokat a társadalmi változásokat, melyeken az akkori kor embere keresztülment.
Nehéz feladat egy ilyen volumenű műről frappáns összefoglalót írni, így aki kedvet kapott hozzá, vegye kézbe, és lépjen be a Patterson utcai ház ajtaján. A szerzővel karöltve, szobáról-szobáról járva, révedjen vissza a múlt századi Magyarország történetébe, ahol a macskaköves utcákon ugyanúgy szorgos cipősarkak siettek a dolguk felé, politikusok és diplomaták vívták szócsatáikat, miközben a fronton a katonák vérre menő küzdelmet folytattak. Mindeközben olyan volt Budapest a többi háborúban résztvevő országhoz képest, mint valami nyugalmas buborék, mely lassacskán két tűz köré szorul, s előbb-utóbb kipukkad. Ebben a buborékban azonban benne élt egy Kornfeld Hanna nevezetű hölgy és egy Szegedy-Maszák Aladár nevezetű úriember, akik életüket egymás kezébe helyezvén folyvást bíztak egy szebb jövő ígéretében, mely más lesz, mint amilyen a tegnap volt.
(A részletes recenzióm olvasható az ekultura.hu oldalon is)
Szilágyi Adrienn véleménye:
Érdekes történet, amely a történelem változásait ötvözi a szereplők életének változásaival. Az író - szereplők gyermeke- gondosan utánajár - szakirodalom és családi memoárok, levelek és történetek segítségével- az eseményeknek.