ADATLAP
Csillag az éjszakában
Jelen kötetben A temető megindul, a Tavaszi szél, valamint a Csillag az éjszakában című rövid „karácsonyjáték” mellett helyet kaptak – Függelékben – a töredékes színpadi szövegek is: az Előjáték és A lélek útja. Mindez együttvéve szerves része a rendkívül terjedelmes, sokágú Wass Albert-életműnek....
Tótin Viktória véleménye:
Ez a kötet igazából öt drámát foglal magába. Rövidek, tömörek és lényegre törőek. Minden bennük vak, ami velünk, magyarokkal megtörtént, a nemzetünk tragédiája a legelejétől.
A Tavaszi szél című drámát dédapám megélte. Egyik nap még magyar hivatalnok, másik nap már cseh állampolgár és földönfutó...
„ÖREG HIVATALNOK Én, könyörgöm? Csak ide, a szőlőbe. Van egy kis házacskám ott, a fiam géplakatos... aztán várok. Várok. Hátha még egyszer... S ha nem... a szőlőn túl ott van mindjárt a temető is..."
S mi, a leszármazottaik még mindig várunk, hátha...