ADATLAP
Egy elmebeteg nő naplója
E ​​század elején egy csodálatos fantáziával és íráskészséggel megáldott fiatal nő került a budapesti Moravcsik-féle elmeklinikára. Akkortájt végezte ott éppen klinikai gyakorlatait dr. Brenner József fiatal orvos, Csáth Géza néven országos hírű novellista és zenekritikus. Rendkívül sokoldalú tehetség: zenél és zenét szerez, felfedező értékű zenekritikát ír, ráérez a legújabb festészeti ízlésre, s úttörője a novellaműfajnak. Akármibe fog, mindig és mindenben megelőzi kora gondolkodását, ízlését, műveltségét. Így van ez orvostudományi munkásságával is. A nagy tekintélyű, de konzervatív iskolát képviselő Moravcsik professzor égisze alatt a szakmában még igazán sehol el nem ismert freudi módszereket alkalmazza betege pszichés védelmi mechanizmusainak föltárásában, megismerésébe. A korszak magyar tudományosságát a teljes nyitottság jellemezte az új törekvések iránt. Még a konzervatív Moravcsik és orvosgárdája is eltűrte, sőt segítette kezdő orvosa freudista kísérleteit. Egy zseniális adottságokkal rendelkező elmebeteg, egy zseniális fiatal orvos és lélekbúvár író, valamint egy minden újra fogékony tudományos környezet szerencsés találkozása eredményeképpen született meg Az elmebetegségek pszichikus mechanizmusa.
Ez a munka azonban nemcsak tudománytörténeti jelentőségű. A laikus számára is rendkívüli olvasmányélmény. Nemcsak azért, mert A. G. naplóföljegyzései, pszichéje védelmére kialakított szimbólumai szépírói értékűek, hanem azért is, mert Csáth Géza a tudós pontosságával s a finom érzékenységű szépíró beleérző képességével deríti föl A. G. lelkivilágának legtitkosabb zugait....
Aida Varga véleménye:
Régóta el akartam már olvasni. Nagyon érdekes és izgalmas esettanulmány, olvasmányosan megírva. Olykor rémisztő volt elképzelni mit érezhet, mit láthat, min mehet át a nő. Ettől függetlenül számomra nagyon izgalmas volt. Egy szuszra elolvastam.
Semegi Ágnes véleménye:
Érdekes, nagyon alapos darab, részemről egy fajta "tanulmányi kirándulás" a pszichológia és a pszichoanalízis száz évvel ezelőtti világába.
A könyv két jól elkülöníthető részből áll, a közepe, maga a napló, mely bemutatja G. kisasszony helyenként kissé zavaros, egyre mélyülő kényszerképzetét. Az eleje és a vége pedig szakmai résszé állnak össze, előbb a pszichózis általános ismertetésével és a kórelőzményekkel, másrészt a vizsgálatok leírásával a napló magyarázatával és a diagnózis összefoglalásával.
Jól felépített tanulmány, amit alapvetően az is megérthet, aki nem vagy nem nagyon jártas a pszichológiában, bár a százéves nyelvezet helyenként eléggé megnehezíti az olvasást.