ADATLAP
Hullámverés
A tehetséges fiatal író új regénye csaknem egyedülálló vállalkozás a mai irodalomban: 1955 és 1956 értelmiségi-írói forrongását ábrázolja, a legjellegzetesebb irányok küzdelmeit párton belül és párton kívül. A regény főhőse fiatal lektor, akiben az ország gondjai megingatják a hitet, s nem tud ellenállni a jobboldali sodrásnak: családi élete felbomlik, és 1956 októberében csatlakozik az ellenforradalmárokhoz. A főhősben megtestesülő sajátságos értelmiségi típus útját gazdag társadalmi és morális körkép hitelesíti. A regény külön érdeme, hogy szinte elsőként rajzolja meg nagy igényű epika keretében az ellenforradalmi eseményeket....
Ambrus Andrea véleménye:
Az 1956-os események kerültek fókuszba, sok-sok szereplő eltérő megítélésén keresztül. Mégsem csak erre korlátozódik ez a nagy lélegzetű regény, hanem a szereplők vívódását, kapcsolataiknak alakulását is megismerhetjük, nem csak a felszínen. Jó volt olvasni.