ADATLAP
Ingyenélők
Részlet a könyvből: Akkor tűnt föl a magyar drámaírás terén, midőn a Nemzeti Szinház műsorának ismét nagy szüksége volt olyan új és termékeny tehetségre, ki hatásos színműveket bőséggel tud írni. senki sem érezte ezt a szükséget annyira, mint Szigligeti, ki évről-évre sajnosabban tapasztalta azt is, hogy a több mint negyven évi nehéz munkásságban végre elfáradt és kimerült, mint igazgató pedig kötelességnek tartotta a színműírásban utódot, az előadásra fiatal ábrázoló tehetségeket nevelni. Ugy gondolkozott, jobban szeretve önmagánál is a színpadot, hogy feledtetni kellene jobbal az eddigi jót, maga többé nem bírván gyarapítani új termékekkel a népszínművet, drámát, vígjátékot. Ezért fogadta nagy szeretettel Tóth Edét, ki a Falu rosszával azonnal túlszárnyalta az ő keverékes népszínműveit, s ezért lett mindjárt kezdetben buzgó pártfogója Csiky Gergelynek, s védője az ő első színművének, a Jóslatnak, melynek akadémiai birálói megszavazták ugyan részére a Teleki-alapítvány száz aranyát, de vonakodtak azt megérdemelt jutalom gyanánt hirdetni ki. ...
Király Ildikó véleménye:
Egy élvezetes Csiky Gergely színművet olvashattam. Vicces, milyen módon próbálnak meg pénzhez jutni, és milyen módon tartják fenn a gazdagság látszatát. Sajnos még ma is sok ilyen ember van. Napjainkban nem is nemesi származásukat, hanem a nem létező gazdagságukat akarják mutogatni, de ehelyett csak a sznobizmusukat sikerül hangsúlyozniuk.