ADATLAP
Istentelen ifjúság
„Egy kis könyvet ajánlok Önnek, a Jugend Ohne Gott című kisregényt Horváthtól. Nagyszerű és keresztülmetszi a világ mai erkölcsi állapotát” - ajánlotta Hermann Hesse 1938-ban egy művészbarátjának az Istentelen ifjúság című könyvet, mely magyarul korábban Hogy lettem én néger címmel jelent meg. A Pál utcai fiúkat, A legyek urát, az Iskola a határont és az Istentelen ifjúságot elsősorban az köti össze, hogy szereplői gyerekek, de ennek a kisregénynek az elbeszélője egy tanár.
Az Istentelen ifjúság naplóregény a hitleri Németországban játszódik, ahol az az elmélet járja át a hétköznapokat, mely szerint jogos minden olyan tett, amely a „fajtestvérek” javára szolgál és magyarul eredetileg a Hogy lettem én néger? Címen jelent meg. Ebben az elnyomókból és elnyomottakból álló világban Lorenz Ludwig földrajztanár az egyik diákja állításával szemben kijelenti, hogy a négerek is emberek. Ezzel kezdődik a tanár szenvedéstörténete, mely hatással lesz a gyerekek életére is, akik nincsenek felfegyverkezve sem a világ, sem a szerelem kihívásai ellen.
...