ADATLAP
Notabene 45
Felmerült ​a kérdés, miért nem emigrált más írókhoz hasonlóan, ehelyett betiltott szerzőként a Hitler-rezsimben, önmagát állandó veszélynek kitéve, Németországban maradt, Erich Kästner. Kötelességének tekintette, hogy a Harmadik Birodalom borzalmait feljegyezze, s az utánajövők, az utódok figyelmeztetése érdekében megörökítse.
A Notabene 45, amelyet 1961-ben adtak ki, Erich Kästnernek ezekből a feljegyzéseiből utólag összeállított Naplója, amelyet az író maga szerkesztett kötetté, s amely izgalmas és drámaian érdekes egységben rögzíti sok részlet-tudósítás révén a Harmadik Birodalom életét, hétköznapjait az utolsó háborús évben.
Az így keletkezett skiccek/vázlatok és „élettől vett jelenetek”, jellemző epizódok mozaikkockákként illeszkednek össze egy többrétű, sokszínű képpé, kaleidoszkóppá. Kästner, a moralista e Napló-jával ez alkalommal inkább korának krónikásaként és korfestő írójaként vállalta magára az alkotói felelősséget, semmint az ekkor már… ...
Benkő Ella véleménye:
Erich Kastner ismeretlen író volt eddig a számomra, de felkeltette az érdeklődésemet ez a könyv a többi írása után. Ez a napló azért volt érdekes nekem, aki elég rosszul tájékozott a II. világháború eseményeit illetően, hiába olvastam már annyi könyvet és néztem annyi ismeretterjesztő filmet ebben a témában, mert a saját viszontagságait tárta elénk finom humorral.