ADATLAP
Parasztregény
ldesapám mesélte, ű meg a nagyapjátul hallotta. Hogy az ezerhétszázas évek derekán gyöttek ük Oroszországbul. Hogy űnekik a nevek is orosz, „Matvej". A nagyapám nagyapjának... ...
Benkő Ella véleménye:
Nagyon örülök, hogy megismerhettem ezt a könyvet, puszta véletlenségből-e, vagy mert eljött az ideje, nem tudom. Minden esetre nagyon boldog vagyok, hogy újra egy értékes, és a szívemnek nagyon kedves művet olvashattam!
"Úgy gondolom, sokkal műveltebb lesz majd a níp, meg többmindene lesz - csak azt a gazdag íletet, szíp, igazi, nyugodt íletet többet nem tanálja fel. "
Csak ajánlani tudom!