ADATLAP
Rudolf
Rudolf trónörökös a modern közép-európai történelem egyik leglebilincselőbb alakja. Nagy ellentmondások és ígéretek embere volt, aki korai halála miatt is máig érdeklődésre tarthat számot. Megpróbáltatásai és lelki gyötrelmei szélsőséges és felfogásban egymással élesen szemben álló, valamint igen eltérő motivációjú életrajzi munkák és magyarázatok sorát hívták életre. A múltban a célzatos és többnyire tartalmatlan közlemények voltak túlsúlyban. Ezt a témát elsősorban a szenzációhajhászok és a Rudolfot becsmérlők hada foglalta el magának, akik a trónörökös hírnevét szándékosan bemocskolták és céljait, eredményeit jelentéktelennek állították be. Kisebb számú tanulmány és beszámoló ezzel szemben kritikátlanul dicsőítette ezt a kiemelkedő Habsburgot....
Nagy Kornélia véleménye:
Egy dolgozat alapját képezte ez a könyv, de a hatását elérte, hiszen kíváncsivá tett Rudolf trónörökös személyére és a róla szóló egyéb kötetekre, más szerzők más szempontjaira is.
Salvendy a pszichológus szemével, eredeti források: levelek, naplóbejegyzések segítségével követi végig a trónörökös életét, mindvégig a pszichológiai szempontokat szem előtt tartva. A maga idejében hiánypótló mű a mai napig alapja a trónörökösről megjelenő kiadványoknak.