ADATLAP
Sokszínű városaink
E kötet írásai a múlt század kilencvenes éveiben születtek, és a pozsonyi Kalligram Könyvkiadó OS című folyóiratában éveken át, sorozatként jelentek meg. Ezek az esszék, interjúk, beszélgetések szerény adalékot jelenthetnek ahhoz, hogy a jövőben a tágabb történelmi köztudat ne etnonacionalista, hanem regionális pozícióból tekintsen a nemzetfogalom bonyolultságára.
Az Olvasót óva intem, hogy történelmi múltú felföldi magyar városok nosztalgikus olvasókönyveként tekintsen erre a kiadványra. Ezt a könyvet nem a latens revizionizmus hívta életre. A kötetben bemutatott városok többsége a történelmi Magyarországon sosem volt színmagyar, ellenkezőleg: némelyek kizárólag államigazgatásilag voltak magyarok, és ezek a nyelvi mozgalmak kialakulásában széthulló hungarusidentitás után fölöttébb nehezen viselték az erőszakos magyarosítást, amely a kiegyezést követően még agresszívebb formákat öltött. Nem összeesküvések sorozatának műve, hogy a szlovákok – akiket a tizenkilencedik századi értelmezések nyomán még a huszadik századi magyar etnonacionalista közbeszéd sem tartott nemzetnek – az első világégést követően nem a magyar, hanem a csehszlovák államiság kereteibe ágyazták jövőjüket.
A városok és lakóinak identitása sokrétegű, képlékeny szerkezet, s ez a jelleg spontánul tagadja a nemzeti elkötelezettségű egységesítést. A külső parancsokat. Ezt is illusztrálja ez a válogatás.
Szigeti László...
Fekete Nóra véleménye:
Nagyon érdekes könyv, mely által megelevenedett egy olyan történelem, ami számomra ismeretlen volt. Ismeretlen, mivel csak egyik oldalról, a magyar történelemből, vagyis a történelemi ismereteimből ismerhettem. Szlovákiai magyarok és szlovákok mutatták be a magyar történelmi városokat. Ami számunkra az, de a könyvek lapjain más megvilágításban is láthattam egy-egy ember viszonyát, látószögét saját városához. Azt találtam, hogy teljes békességben élt együtt a magyar, szlovák és a német. Egy olvasztótégely, békés egymás mellett élésben egy városon belül. S közben a politika élte a maga életét.