ADATLAP
Száz vers
Hatvanhat évvel Szerb Antal nagy sikerû, tucatnyi kiadást megért világköltészeti antológiája után kiadónk felkérte Lackfi János József Attila-díjas költõt, hogy a nagy elõd nyomán nevezze meg õ is a világlíra száz legemlékezetesebb darabját. Azt a száz verset, amelynek ismerete nélkül aligha mondhatjuk magunkat jártasnak a világirodalomban. Vagy ahogy a költõk fogalmaznak, azt a száz verset, ami nélkül aligha érdemes élni. Lackfi Száz verse néhány ponton átfedést mutat Szerb Antaléval, mégis merõben más, azt mondja el, hogyan látja a XXI. század az elõdöket és kortársakat....