ADATLAP
Téli szivárvány
Az 1942-ben megjelent Téli szivárványt a korabeli kritika valóban úgy fogadta, mint eredeti, költőiségben, Móricz és a népiek után is újat hozó alkotást. A regény az I. világháború pusztító következményeit idézi föl a II. világháború idején, anélkül, hogy az analógiára, a politikai időszerűségre erőszakoltan hívná fel a figyelmet. Cselekménye a fehérvári Széna tér, a szegénynegyed zárt világában játszódik, s csak közvetve, a javarészt asszonyokból, gyerekekből, öregekből, rokkantakból és hadifoglyokból álló mikrotársadalom viselkedését ecsetelve utal minden rossz végső forrására, a háborúra. A helyszín rögzítése, egy közösség reagálásának szociológiailag átgondolt elemzése Jankovichnál nem merevül vezércikké vagy leíró, statikus társadalomrajzzá. Az író egy kamaszodó fiú szemével láttatja, “gyerektükörben” mutatja a felbolydult világot, voltaképpeni közlendője a gyermeki lélek eltorzulása a háborús viszonyok következtében. Cocteau Vásott kölykök című regénye, a gyermeki elvadulást moralizáló kommentár nélkül bemutató nagy hatású alapmű Jankovichot is inspirálhatta, nála azonban a pszichikai folyamatok ábrázolása társadalmilag és történetileg gondosan motivált, realisztikus. A “szutykosok” kegyetlenségének hidegvérűen tárgyilagos leírását, a felnőtt társadalom patologikus jelenségei (betegség, hisztéria, erkölcstelenség) iránti érdeklődést és némely alak pamfletszerű karikírozását általában elégségesen indokolja a háttér, a béke és biztonság törvényeit felrúgó korszak. A Téli szivárványban – a Szerb Antal-i regényesztétika terminológiáját átvéve – a hétköznapok között a “csoda” is felcsillan, de igen mértéktartóan....
Zimmermann Zita véleménye:
Nehezen találtam olyan könyvet, amely Székesfehérváron játszódik, így megörültem, amikor rábukkantam erre a regényre. Amikor elolvastam, miről szól (első világháború, szegénynegyed, a gyermeki lélek eltorzulása, kegyetlenségek, stb.), eléggé megijedtem, nem szeretek ilyen témájú könyveket olvasni. Végül úgy gondoltam, túl kell esni ezen is, nem is olyan hosszú könyv, viszonylag rövid idő alatt el is olvastam. Nem volt annyira szörnyű, mint vártam, és érdekes volt elképzelni, hogy nézhettek ki a regényben emlegetett helyek ezelőtt majdnem száz évvel. Azért örülök, hogy gyorsan a végére értem, még egyszer nem hiszem, hogy el fogom olvasni.