ADATLAP
Vízözön
A ​könyv egyik kulcsalakja, Utnapistim sok ezer évesen a vízözön előtti kor embereinek a világában él. Az úszóhártyás, pikkelyes emberek világa ez, ahol a sárkányok, gyíkok harca valóság. Ez a világ akkor kezd mássá lenni, amikor Utnapistim tudomására jut, hogy egy idő óta nyakra-főre születnek csupasz csecsemők, s később sem nő ki a pikkelyük. Ilyennek születik Ninszun istennő papnőjének, Risat-Ninlilnek fia, Gilgames is, aki korántsem hatalmas erejű, sárkányokat legyőző hős, hanem talán a könyv leghalandóbb szereplője. Az égbolton az „Égi Gyík” megjelenése Lugal, a nagy király csillagászait közeledő katasztrófára figyelmezteti. Mindent elsöprő nagy természeti csapás közeledik. Lugal esztelen vállalkozásba kezd. „Világtornyot” épít, ahová alattvalóit, a birodalom felhalmozott készleteit akarja elhelyezni. A munka csak a terror eszközeivel valósítható meg; a Világtoronynak az emberiséget kellett volna szolgálnia, ehelyett rabszolgaságba hajtotta a birodalom apraja nagyját. Hiába Utnapistim figyelmeztetése, hogy nem ez az életbenmaradás útja. Erről kíséreli meggyőzni országa főpapját, majd utóbb a világbirodalom istenkirályát, barátait, a költőt, a könyvtárost, a csillagászt, a történetírót és a többieket, majd egyedül maradva hatalmas hajót épít. Elhelyezi benne barátait, élelmiszer-tartalékait, állatait. Amikor az özönvíz megérkezik, az istenkirály Világtornya szempillantás alatt összeomlik, a hajót viszont hátára veszi a víz, Utnapistim a társaival felveszi a küzdelmet a mindent elsöprő viharral, Utnapistim törzse megmenekül, velük együtt a nevelt fiú, Gilgames is, akinek felnövekedése a regény egyik fontos szála....
Berényi Rózsa véleménye:
Vízöntő címen jelent meg 1948-ban.Meseregénynek titulálja az író,annak kicsit unalmas,a sok istennév,az előkelőségek,papok,tudósok,művészek nevei,és munkásságuk dicséretének ismétlése miatt.Tele van,-hogy idézzem-"előkelő,cicomás,üres szavak"ismétlésével.A sumér városállamok dicső múltjáról,és harcairól szól.A győztes király egyesítette a három városállamot.Összegyűjtötte a tudósokat,művészeket.Földrengés,tűzhányók kitörése,és egy félelmetes égi jelenség miatt "világtornyot"építtet,hogy megmentse az emberiséget.A "beavatott",ősöreg Utnapistim hajót épít,mert tudja,hogy özönvíz fogja elpusztítani a földet.Eddig csak a bibliából ismertem az özönvíz és Noé bárkájának történetét,meglepődtem,mikor idáig jutottam a könyvben.Utána olvastam a neten,és már a sumér mitológiában is szerepel.Érdekes volt,hogy az író beleszőtte az evolúciós elméletet.Az ős sumérok pikkelyes bőrűek,és úszóhártya van az ujjaik között.Azt is csapásként élik meg,hogy megszületnek a sima bőrű új emberek.Az emberi természetet jól ábrázolja az író.Érdekes olvasmány,de unalmas.Nem az amit még egyszer elolvasnék.