SZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELEM

A Könyvkihívás weboldalt a Szeretlek Magyarország Médiacsoport Kft. (továbbiakban: a Szervező) működteti.
A szervező cég adatai: 
C.g.: 01-09-952566, székhely: 1012 Budapest, Várfok utca 12., adószám: 23092822-2-41, képviselő: Kruzslicz Dávid ügyvezető

A JÁTÉKOSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

1. A Könyvkihívás.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) célja az olvasás népszerűsítése, a rendszeres olvasás ösztönzése. Ennek érdekében a kihívást elfogadó játékosok (továbbiakban: Játékosok) havi, 25-ös és 50-es könyvkihívásokban vehetnek részt, amelynek során azt vállalják, hogy a megadott idő alatt elolvasnak 4 db vagy 25 db vagy 50 db könyvet, amelyeknek illeszkedniük kell az előre meghatározott kategóriákba.

2. Azt, hogy a Játékos a meghatározott időn belül milyen ritmusban teljesíti a kihívást, maga határozza meg.

3. A Játékosok a Weboldalon folyamatosan nyomon követhetik, hol tartanak a vállalt kihívás teljesítésében, és hány nap van még hátra a kihívásból.

4. A Játékosok létrehozhatják kedvenc könyvük adatlapját (továbbiakban: Adatlap), ebbe feltölthetik a könyv címét, a szerző nevét, a könyv borítóképét, a könyv fülszövegét, valamint a könyv kiadójának nevét. Egy könyvnek csak egy Adatlapja lehet, függetlenül attól, hogy hány különböző kiadásban jelent meg.

5. Az Adatlapot kizárólag az adott Adatlap készítője, és az admin joggal rendelkezők módosíthatják. 

6. Amennyiben valamilyen adat nem stimmel, azt a Hiba jelzése gombra kattintva, egy rövid üzenet kíséretében jelezheti bármelyik Játékos a weboldal üzemeltetőinek, akik a hibát a lehető legrövidebb időn belül javítják.

7. A Játékosok összesen 50 kategóriába sorolhatják be a weboldalra feltöltött könyveket. Egy könyv több kategóriába is besorolható.

8. A Játékosok mindegyik kategóriában kijelölhetnek egy-egy kötetet olvasásra, majd jelezhetik, ha el is olvasták, vagy ha meggondolták magukat, és mégsem olvassák el. Ebben az esetben az adott kategóriában új kötetet választhatnak maguknak.

9. A kihívásban csak a 2017-ben elolvasott könyvek számítanak érvényes teljesítésnek.

10. Egy-egy könyv elolvasása után a Játékosoknak meg kell írniuk minimum 200 karakterben, mennyire tetszett nekik a könyv. Ezek a vélemények megjelennek a könyv Adatlapján. A saját vélemény megírása az érvényes teljesítés feltétele.

11. A könyvek kiválasztásának és elolvasásának híre megjelenik a Hírek rovatban, a Játékos nevével és fényképével együtt.

12. A Hírek rovatban megjelenő könyvek közül bárki olvasásra jelölhet magának bármilyen kötetet bármilyen tetszés szerinti kategóriában, illetve kommunikálhat a könyvről a többi Játékossal.

13. A Weboldalon a Játékosok megnézhetik minden kategóriában az összes feltöltött könyvet, és azt a toplistát is, amit az olvasási adatok alapján állít össze a weboldal. A toplistán nyomon követhető, hogy az adott kategóriában melyek a legnépszerűbb könyvek a feltöltött kötetek közül, valamint elérhető lesz egy folyamatosan frissített abszolút toplista is, ami kategóriáktól függetlenül tartalmazza a legolvasottabb könyveket.

14. A Játékosok a jelen szabályzatban rögzített regisztrációval megerősítik, és a regisztrációval egyidejűleg elfogadják a jelen szabályzatot és annak adatkezelési mellékletét és azok minden előírását, egyidejűleg hozzájárulnak adataiknak a Szervező által történő kezeléséhez. 

A NYEREMÉNYJÁTÉKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1. Szervező 2018. január 5-én egy 50 ezer forint értékű könyvcsomagot sorsol ki azok között, akik 50 könyvet elolvasnak 2017. december 31-ig, és a Könyvkihívás.hu oldalon felugró ablakban jelzik, hogy részt kívánnak venni a sorsoláson.

2. A sorsolás online véletlenszám generátor segítségével történik. 

3. Szervező a nyerteseket a játék során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti, legkésőbb a sorsolási hónap 10. napjáig. 

4. Ha a Játékos az értesítő e-mailre a nyertes a kiküldéstől számított 5 naptári napon belül nem reagál, vagy részére a nyeremény egyéb okból nem adható át (pl.: lemond a nyereményről, vagy hibás levelezési címet ad meg, vagy a nyereményre egyéb, a jelen játékszabályzatban foglalt okból nem jogosult), abban az esetben a Szervező értesíti a pótnyertest, mellyel kapcsolatosan az eredeti nyertes semmilyen alapon nyugvó igényt a továbbiakban nem érvényesíthet.

5. Azon Játékosok, akik a regisztráció során nem érvényes és/vagy nem helyes adatot adnak meg, illetve a nyertes meghatározása előtt kérték személyes adataik törlését, automatikusan kizárásra kerülnek a pályázatból, illetve játékból, mellyel kapcsolatosan őket semmilyen igény nem illeti meg.

6. A nyereményeket a Szeretlek Magyarország Médiacsoport Kft. biztosítja. A nyereményjáték szervezője a Szeretlek Magyarország Kft., amely postai úton vagy futárral juttatja el a nyerteseknek a nyereményüket. A Szeretlek Magyarország Kft. vállalja, hogy a nyeremény után befizeti a nyereményadót.

7. A Játékosok tudomásul veszik, hogy sorsolás megnyerése esetén a nyertes nem jogosult a nyeremény másra történő beváltására, becserélésére, sem a nyeremény pénzbeli ellenértékének felvételére.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Szervező fenntartja a jogot a szabályzat megváltoztatására indokolt esetben. A Játékosokat a szabályzat változásáról az új szabályok életbe lépése előtt legalább 10 nappal a weboldalon keresztül tájékoztatja.

2. A Szervező nem vállalja a felelősséget esetleges technológiai problémák miatt.

3. A jelen szabályzatban és mellékleteiben nem szereplő egyes kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezési az irányadók.

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

A Szeretlek Magyarország Médiacsoport Kft. aláveti magát a következő tájékoztatónak, valamint az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek, melyet egyidejűleg az adatkezelés jogalapjaként is megjelöl.

A regisztráció során a résztvevő által megadott személyes adatok kezelésére a résztvevő előzetes, önkéntes, egyértelmű és részletes tájékoztatáson alapuló, a regisztrációval kifejezett határozott hozzájárulása alapján kerül sor, amely hozzájárulást a résztvevő a regisztrációkor jelen szabályzat kifejezett elfogadásával ad meg a Szervező részére.

A kezelt adatok köre a szabályzatban és mellékleteiben megjelölt, a Játékosokra vonatkozóan előírt és a regisztráció keretében megadott adatok, különösen: név, email-cím, jelszó, és ugyanezen adatok képezik az adattovábbítás tárgyát is.

Az adatgyűjtés célja: a szabályzatban és mellékleteiben körülírt, valamint fent már megjelölt nyereményjáték, valamint ezekhez tartozó bármilyen tevékenység jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása, és ezen belül a résztvevők azonosítása és nyertessége esetén az értesítése. A résztvevő által a regisztráció során megadott személyes adatok kezelését és feldolgozását a Szervező, mint adatkezelő végzi. 

A Szervező a regisztrálók személyes adatait – különösen az Info tv. 6. § (5) bekezdése alapján – a mindenkor a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag az érintett résztvevő által elfogadott adatkezelési céllal összefüggésben kezeli. Az adatok megismerésére kizárólag a Szeretlek Magyarország Médiacsoport Kft. (C.g.: 01-09-952566; székhely: 1012 Budapest, Várfok utca 12. 3. em. 4.; adószám: 23092822-2-41) és vele szerződéses kapcsolatban Libri Könyvkiadó Kft. (székhely: 1066, Budapest, Nyugati tér 1., adószám: 22764304-2-42) jogosultak.

A feltöltött adatokat a weboldalon Játékos bármikor módosíthatja, törölheti, vagy törlését kérheti e-mail útján az info@szeretlekmagyarorszag.hu e-mail címen azzal, hogy a törléssel egyidejűleg a nyereményjátékon történő részvétele is megszűnik.

Szervező, mint adatkezelő az adatkezelés során folyamatosan gondoskodik az adatok biztonságáról. A személyes adatokat a Szervező az adatkezelés során megfelelő intézkedésekkel védi.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban nem szereplő egyes kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezési az irányadók.

Budapest, 2017. január 16.